Dopravní nehoda s chodcem: pravidla chování

Dopravní nehoda s chodcem: pravidla chování

Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, proto jsou řidiči povinni vůči nim zachovávat zvýšenou opatrnost. Řidič je proto povinen přizpůsobit rychlost a způsob své jízdy, pokud se ve vozovce vyskytne chodec, anebo pokud je možné předpokládat jeho výskyt na silnici.

Pokud řidič této zvýšené opatrnosti nedbá, přinejmenším zčásti odpovídá za případnou dopravní nehodu. Za nehody proto často odpovídá řidič i v případě, kdybyste předpokládali, že výlučným viníkem dopravní nehody je chodec.

DOPRAVNÍ NEHODA NA PŘECHODU PRO CHODCE

Dopravní značka přechod pro chodceZjednodušeně řečeno, prakticky za veškeré dopravní nehody na přechodu pro chodce může řidič. Řidič nesmí ohrozit ani omezit nejenom chodce, kteří se nacházejí na přechodu, ale i chodce, kteří ho hodlají použít. Pokud řidič nevidí na začátek nebo konec přechodu pro chodce, musí být připraven na to, že se na něm nachází chodec, který ho hodlá použít. Chodec není viníkem nehody ani v případě, že mu při přecházení čtyřproudé vozovky dalo přednost vozidlo v pravém jízdním pruhu, ale střetl se s vozidlem v levém jízdním pruhu. Řidič odpovídá za nehodu i v případě, že nepřekročil nejvyšší dovolenou rychlost. I kdyby chodec porušil některou ze svých povinností, zpravidla to povede pouze k jeho spoluzavinění, to znamená, že se mu o poměrnou částku sníží pojistné plnění.

Pokud jste byli jako chodec sražen vozidlem na přechodu pro chodce, neváhejte mě kontaktovat. Poskytnut Vám bezplatnou konzultaci a v případě zájmu Vás rád zastoupím.

DĚTI A SENIOŘI

Zvláště chráněnou skupinu chodců tvoří děti a senioři, vůči kterým musí dbát řidič zvýšené opatrnosti. Judikatura jde natolik daleko, že řidič musí předpokládat, že tyto osoby poruší pravidla silničního provozu, a musí tomu přizpůsobit způsob své jízdy. Řidič by proto měl snížit rychlost nejen v případě, že vidí v blízkosti silnice dítě nebo seniora, ale i v případě, že nemá dostatečný rozhled a je důvod předpokládat zvýšený výskyt dětí, na který je řidič upozorněn dopravní značkou.
Nevíte, zdali je možné klást řidiči za vinu dopravní nehodu, při které došlo ke zranění dítěte nebo seniora? Kontaktujte mě! Rád Váš případ bezplatně posoudím a doporučím další postup!

CHODEC V SILNICI

Pokud řidič narazí na chodce pohybujícího se v silnici, je povinen tomu přizpůsobit způsob své jízdy. Pokud by řidič odpovídajícím způsobem nesnížil rychlost a neudržoval by od chodce dostatečný odstup, může odpovídat za dopravní nehodu i v případě, že se chodec zdržoval ve vozovce v rozporu s pravidly silničního provozu.

Z judikatury Nejvyššího soudu:

V roce 2007 došlo u Hodonína k dopravní nehodě, při které chodkyně jdoucí po pravé (nesprávné) straně vozovky, u které se nenacházel chodník. Když okolo ní projížděl Renault Laguna rychlostí 90 km/h, náhle vybočila poblíž přechodu pro chodce do vozovky a vozidlo jí srazilo. Dopravní nehodu bohužel nepřežila. Nejvyšší soud potvrdil, že ačkoliv chodkyně dopravní nehodu zavinila ze 70 % chodkyně, podílel se na jejím vzniku i řidič, protože bylo jeho povinností za dané situace snížit rychlost jízdy, čímž by mohl zabránit fatálnímu následku nehody.

SRÁŽKA S CHODCEM POBLÍŽ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY

Řidič dále musí dbát zvýšené opatrnosti poblíž autobusové nebo tramvajové zastávky, protože musí předpokládat zvýšený pohyb chodců. Řidič se v této nepřehledné situaci nemůže spoléhat na to, že budou chodci dodržovat pravidla silničního provozu. Musí předpokládat určitou nekázeň chodců a musí počítat s tím, že mohou vstoupit do vozovky např. zpoza stojícího autobusu. Pokud proto řidič odpovídajícím způsobem nesníží rychlost, může zčásti odpovídat za následek dopravní nehody. Na druhou stranu není možné po řidiči požadovat takovou rychlost jízdy, při které by vyloučil riziko dopravní nehody, ale takovou rychlost, aby zabránil závažným následkům dopravní nehody.

NACOUVÁNÍ DO CHODCE

Pouze pro úplnost doplňujeme, že pokud dojde ke sražení chodce při couvání, je za nehodu prakticky vždy odpovědný řidič. Couvat totiž může pouze v případě, že má jistotu, že se v blízkosti nenacházejí jiné osoby, jejichž pohyb by při couvání mohl po celou dobu pozorovat. Pokud proto řidič nemá dostatečný výhled, může couvat pouze za pomoci další osoby. V této souvislosti je nezbytné zmínit, že Nejvyšší soud označil za viníka i řidiče couvajícího vozidla, který na parkovišti srazil malého chlapce, kterého ani nemohl vidět.

Zdroj: Obetinehod.cz

Zanechte vzkaz

Your email address will not be published.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close