Nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla

Nehody zaviněné řidičem nemotorového vozidla

V roce 2016 bylo celkem 2 625 dopravních nehod zaviněno řidičem nemotorového vozidla, přičemž při těchto nehodách došlo k usmrcení 24 osob. 243 dopravních nehod tohoto druhu zavinily děti.

Cyklista byl v roce 2016 viníkem 2 476 dopravních nehod (tj. o 37 nehod méně než v roce 2015),
při těchto nehodách bylo 23 osob usmrceno (tj. o 9 osob méně než v předchozím roce), 247 osob bylo zraněno těžce a 2 016 osob zraněno lehce.

Minimum usmrcených v roce 2016

Následující tabulka a graf zachycují vývoj počtu nehod s účastí cyklisty (tedy i jiného zavinění) od roku 2006 do roku 2016. Rok 2016 se vyznačuje minimem z pohledu počtu osob usmrcených při těchto dopravních nehodách v daném časovém rozmezí (usmrceno bylo 40 osob, tj. o 28 méně než v roce 2015).

Naopak nejtragičtějším rokem ve sledovaném období byl rok 2007, kdy bylo při nehodách s účastí cyklisty usmrceno 107 osob. Z pohledu počtu nehod s účastí cyklisty bylo minimum dosaženo v roce 2010 (3 040 dopravních nehod), proti tomu maximum ve sledovaném období připadá na rok 2014 (4 230 nehod). V roce 2016 počet těchto nehod mírně poklesl, a to v porovnání s rokem 2015 o 71 nehod.

Časové rozložení dopravních nehod s účastí cyklisty v jednotlivých měsících v roce 2016 ukazuje, že nejvíce dopravních nehod s účastí cyklisty (nad 300 měsíčně) se odehrálo v období od dubna do října. Nejvyšší počet dopravních nehod připadl na srpen (579 nehod). Nejtragičtějším měsícem bylo září a prosinec, kdy při těchto nehodách došlo k usmrcení shodně 6 osob. Nejvýraznější pokles počtu usmrcených byl zaznamenán u zářijových střetů s cyklistou (o 12 usmrcených osob), naopak v prosinci bylo při těchto nehodách usmrceno o 5 osob více, než v roce 2015.

Zdroj: Policie ČR

Zanechte vzkaz

Your email address will not be published.